Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Harmonogram działań - DEBIUT W BIZNESIE


Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

I. NABÓR ZGŁOSZEŃ

(15DR / do przyjęcia 70zgł.): zgłoszenia składane osobiście, pocztą, kurierem lub elektronicznie

II. OCENA WNIOSKÓW

  1. ocena formalna - weryfikacja kompletności i sposobu wypełnienia dokumentacji oraz sprawdzenie czy kandydat spełnienia wszystkie kryteria uczestnictwa.
  2. ocena merytoryczna – Komisja Rekrutacyjna ocenia pomysł biznesowy, posiadane zasoby, racjonalność i efektywność kosztu działalności gospodarczej, charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów, charakterystyka konkurencji, stopień przygotowania działalności gospodarczej do realizacji.

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

W wyniku naboru wyłonione zostanie co najmniej 40 osób, które uzyskają bezzwrotne wsparcie finansowe: 23 000 zł oraz 8 x 1800 zł, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze na utworzenie i rozwój własnej firmy.

Uczestnicy projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdu (w uzasadnionych przypadkach), materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie.

Wsparcie odpowiednio dobrane do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań uczestnika projektu (wywiadem oraz testem kompetencji i potrzeb szkoleniowych w trakcie rekrutacji)- usługi szkoleniowo-doradcze oferowane w 3 kategoriach (podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana).

SZKOLENIE: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ-LIDER

(5 grup: 8-12os/gr; średnio 40h/gr: 8h x 5dni; wymagana obecność=min.85%) w formie wykładowo-warsztatowej, umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem DG, obejmujące moduły:

DORADZTWO INDYWIDUALNE-PARTNER

(średnio 8h/os: 2-3h x 3dni; wymagana obecność=100%) w zakresie zaplanowania własnej DG, obejmujące:

Etap szkoleniowo-doradczy kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia etapu.

WYPŁATA DOTACJI i wystawienie zaświadczenia de minimis po zarejestrowaniu DG w CEIDG/KRS przez uczestnika projektu oraz złożeniu odpowiedniego zabezpieczenia, na podstawie podpisanej z uczestnikiem projektu Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości do 23000zł/os. (nie więcej niż 6-krotność aktualnego przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narod.) Uczestnik projektu zapewnia środki własne na założenie DG w wysokości min. 2% wartości przyznanej dotacji. Uczestnicy projektu zobowiązani do prowadzenia DG przez 12m-cy od faktycznego rozpoczęcia DG.

WSPARCIE POMOSTOWE - dostępne dla 40 UP, którym przyznano dotacje przez okres 8m-cy od dnia rozpoczęcia DG, udzielane na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia finansowego. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego składany jest równocześnie i oceniany na analogicznych zasadach co wniosek o udzielenie wsparcia finansowego. Wsparcie pomostowe wypłacane jest na pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych z DG (katalog kosztów kwalifikowanych zgodnie z zał.11 do regulaminu konkursu).

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE

- przez okres pierwszych 12m-cy prowadzenia DG- wymiar i rodzaj wsparcia (szkolenie/doradztwo) wyniknie ze zgłaszanych przez uczestników projektu potrzeb. Wsparcie związane ze specyfiką prowadzonej DG, służące pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji, obejmujące rozwiązania konkretnych problemów z bieżącym prowadzeniem DG, w tym kwestie związane z poprawą rentowności indywid. przedsięwzięć poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu oraz opracowanie i wdrożenie konkretnych usprawnień.

Scroll to top
Accessibility