Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony_projektowe/debiutwbiznesie_6.2017/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
O projekcie - DEBIUT W BIZNESIE

Aktualności

W wyniku naboru wyłonione zostanie co najmniej 40 osób, które uzyskają bezzwrotne wsparcie finansowe: 23 000 zł oraz 8 x 1800 zł, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze na utworzenie i rozwój własnej firmy.

Dla uczestników projektu podczas szkoleń przewidziany jest również:

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 osób (30K, 20M) w wieku 30lat i więcej, zamieszkujących w województwie lubelskim, zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji tj. osób po 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach i osób niepełnosprawnych, w tym minimum 3 osób odchodzących z rolnictwa poprzez wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne w okresie 01.04.2017-31.07.2018.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Do udziału w projekcie zapraszamy 50osób fizycznych (30K,20M) w wieku 30lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie lubelskim, zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do projektu), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osób o niskich kwalifikacjach, w tym min. 3os. odchodzące z rolnictwa (zgodnie z definicją przyjętą w RPO WL i regulaminie konkursu) planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności godspodarczej (min. 5% GD).

Biuro projektu:

ul. Sowińskiego 16A
20-040 Lublin

Dojazd MPK nr 10, 26, 31 - przystanek UMCS

e-mail: dotacje.lublin@biuroprojektu.eu

tel.: 511-795-115
511-794-854

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Beneficjent projektu:
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
ul.: Paderewskiego 4
64-600 Oborniki
REGON: 301194451
NIP: 7871783724

znajdziesz nas na na Facebooku

Scroll to top
Accessibility